algemene informatie en onderhoud

Aan u zijn of worden door Wilms Floet Orthopedie één van de volgende voorzieningen geleverd:

  • Orthopedische schoenen, die met de nodige aanpassingen geheel op maat zijn gemaakt (ook wel A-schoeisel genoemd). Op deze schoenen is een eigen bijdrage van toepassing en eventueel een eigen risico.
  • Semi-orthopedische schoenen, fabrieksmatig gemaakt schoeisel met NVOS keurmerk waarin wij een supplement (inlay) maken en als nodig bepaalde aanpassingen aan de schoen(en) maken (ook wel B-schoeisel genoemd). Op deze schoenen is een eigen bijdrage van toepassing en eventueel een eigen risico.
  • Aangepaste sport/confectieschoenen waaraan een aanpassing volgens de Ovak aan vervaardigd  wordt en waarin een steunzool past (ook wel C-schoeisel of NOS genoemd, zonder een keurmerk).
  • Steunzolen / supplementen / inlay`s, die naar maat zijn vervaardigd veelal op eigen gipsmodel.

Tijdspad

De tijdsduur voor het maken van een paar orthopedische schoenen bedraagt tussen de 6 en 8 weken voor een herhalingspaar en voor nieuw aangemeten schoenen 10 tot 12 weken levertijd. De levertijd voor S.O.S. schoeisel bedraagt vanaf 2 tot 3 weken na machtigingsdatum.
Na levering heeft u recht op een nabehandeling binnen 10 weken. De tijdsduur voor levering van Ovak bedraagt 1 tot 2 weken levertijd.

Garantie

Voor de bovenvermelde producten geldt een garantietermijn van 3 maanden op de pasvorm en 6 maanden op het materiaal.
Voor de levering van deze producten zijn wij in het bezit van een aansprakelijkheidsverzekering.

Kwaliteitszorg

Ons bedrijf is erkend als Orthopedisch Schoentechnisch Bedrijf door de Stichting Erkenningsregelingen voor Leveranciers van Medische Hulpmiddelen (SEMH). Dit houdt in dat u als klant van een aantal zaken gewaarborgd bent. Juiste voorlichting, deskundig personeel, nazorg, moderne bedrijfsmiddelen en optimale privacy zijn daarbij de belangrijkste. Jaarlijks wordt getoetst of wij als bedrijf aan alle eisen voldoen. Zo heeft u als klant, verwijzer, belangenvereniging, leverancier en zorgverzekeraar, met een bedrijf te maken dat kwaliteit levert.

Is er bij ons iets te verbeteren of heeft u een klacht?

Mocht u niet tevreden zijn over uw behandeling of over het product, dan vernemen wij dit graag van u. Is het probleem niet mondeling op te lossen, dan kunt u een klacht- en/of verbeterformulier invullen. (Deze formulieren zijn te verkrijgen in de wachtruimte en bij uw behandelaar). U krijgt in ieder geval binnen 10 dagen een reactie van ons. Wij doen ons uiterste best om het probleem binnen 4 weken voor u op te lossen. Indien deze procedure is doorlopen en wij kunnen er samen niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie Orthopedische en Medische Hulpmiddelen op onderstaand telefoonnummer: 035 – 5880495

Mocht u een blijvend geschil houden, dan kunt u dat doen per email aan: klachten@nvos-orthobanda.nl

Indragen van aangepaste schoenen

U zult bijna altijd moeten wennen aan de nieuwe schoenen. Door de aanpassingen en de correcties kan het staan en lopen anders aanvoelen.
De schoenen kunnen in het begin ook wat stug zijn.
Om u te laten wennen aan de nieuwe schoenen en om drukplekken te voorkomen is het belangrijk om de schoenen zorgvuldig in te dragen en de voeten na iedere draagtijd te controleren op drukplekken.
Hoe uw voorziening ingedragen moet worden hangt af van de gevoeligheid van uw voeten.

Voor u is onderstaand  indraagschema van toepassing

datum draagtijd draagtijd draagtijd steunzolen
I II III supplement
1e dag 30 min 1 uur 2 uur 3 uur
2e dag 1 uur 2 uur 4 uur 4 uur
3e dag 2 uur 2 uur 4 uur 6 uur
4e dag 2 uur 4 uur 8 uur 6 uur
5e dag 4 uur 8 uur hele dag 7 uur
6e dag 4 uur 8 uur 8 uur
7e dag 6 uur hele dag hele dag
8e dag 8 uur
9e dag Hele dag
  • Als bij controle blijkt dat er rode (druk)plekken zijn ontstaan die pas na lange tijd verdwijnen dan moet u de volgende dag dezelfde draagtijd aanhouden.
  • Als er drukplekken zijn ontstaan  (o.a. blaren)  dan moet u het gedragene niet meer gebruiken en uw leverancier raadplegen.

Als uw voorziening na twee weken geen klachten heeft gegeven kunt u aannemen dat ze ingedragen zijn.
Het is dan goed voor zowel de voeten als voor de schoenen om te wisselen met een ander paar schoenen. Dat kan natuurlijk alleen als het vorige paar nog in goede staat is.

Onderhoud van aangepaste schoenen

Het is belangrijk om de schoenen goed te onderhouden. Niet alleen omdat ze 15 tot 18 maanden mee moeten maar ook omdat kapotte of versleten schoenen niet meer het corrigerende effect hebben waarvoor ze zijn aangeschaft.

Zorg er daarom voor dat :

*   de schoenen regelmatig gepoetst worden zodat het leer soepel blijft.
*   de schoenen niet op de verwarming worden gedroogd.
*   de schoenen minstens 1 keer per maand op slijtage worden gecontroleerd.
*   de schoenen tijdig gerepareerd worden bij uw orthopedisch schoenmaker.

Bij reparatie en/of aanpassing gedaan door derden vervalt uw garantie.

Tenslotte enige tips

Niet te dunne veters met de juiste lengte strikken het makkelijkst.
Aangepaste schoenen geven alleen voldoende steun als ze stevig gestrikt zijn.

Tijdens vakantie of noodgeval

Tijdens vakantieperiode(s) kunt u bij de volgende collega`s terecht voor noodgevallen :
De Jong Schoenservice  Rijksstraatweg 89 te Haarlem tel. 023-5250707